สทภ.8 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สทภ.8 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 25 Sep 2019   386

24 กันยายน 2562 นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงบประมาณ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

แบ่งปัน :