สทภ.7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร ณ บ้านปู่เจ้า หมู่ 3 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
สทภ.7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร ณ บ้านปู่เจ้า หมู่ 3 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 25 Sep 2019   382

23 กันยายน 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ณ บ้านปู่เจ้า หมู่ 3 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร ในหมู่ที่ 2 , 3 , 7 , 10 ประชากรประมาณ 80 หลังคาเรือน พื้นที่เกษตรประมาณ 300 ไร่

แบ่งปัน :
ข่าวอื่นๆ