สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหาร จัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมพิธี เปิดและร่วมชมงาน Chiang Mai Showcase 2019 ณ ศูนย์ประชุม แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหาร จัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมพิธี เปิดและร่วมชมงาน Chiang Mai Showcase 2019 ณ ศูนย์ประชุม แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 25 Sep 2019   368

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานทรพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมชมงาน Chiang Mai Showcase 2019 ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเปินประธานในพิธีเปิด โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการจัดเสวนา "เชียงใหม่ใหม่ทุกวัน" และนิทรรศการให้ความรู้ พร้อมนี้ สทภ.1 ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว

แบ่งปัน :
ข่าวอื่นๆ