วันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ “วันจันทร์”
วันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ “วันจันทร์”
 16 Oct 2019   1553

[TH]

 

วันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ “วันจันทร์”

 

เคยสงสัยกันไหมว่าเพราะอะไรพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่มักปิดในวันจันทร์

ค่าที่เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมเก่าแก่ของโลก ยุโรปจึงเป็นผู้กำหนดวัตรปฎิบัติของพิพิธภัณฑ์ไปโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงวันหยุดทำการที่มักลงเอยใน “วันจันทร์” และได้กลายเป็นวิถีที่พิพิธภัณฑ์ทั่วโลกส่วนใหญ่ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติตาม

ไม่ว่าในยุคสมัยใด วันจันทร์มักเป็นวันที่ผู้คนไม่นิยมเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ เพราะวันเสาร์และอาทิตย์เป็นวันที่สะดวกกว่าสำหรับคนส่วนใหญ่ นั่นเป็นเหตุผลให้วันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆ “รับศึกหนัก” ที่สุด และในเมื่อวันจันทร์เป็นวันที่คนไม่นิยมมาพิพิธภัณฑ์อยู่แล้ว “วันจันทร์” จึงเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นวันหยุดของพิพิธภัณฑ์ อย่างไรก็ดี บางส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ได้เปิดทำการในวันหยุดอาจปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติ เช่น งานธุรการ งานเคลื่อนย้ายวัตถุจัดแสดง หรือการทำความสะอาดแบบลงลึก ด้วยเหตุนี้ หากเรามีโอกาสเยี่ยมเยือนเมืองใดในเวลาสั้นๆ และมีพิพิธภัณฑ์เป็นหนึ่งในหมุดหมาย การรอให้ถึงวันจันทร์ก็อาจสายเกินไป
.
.
ภาพประกอบ – งานกระจกสีในกรอบเหล็กดัดอ่อนช้อยของบานหน้าต่างทรงโอปอลแห่ง Petit Palais ในปารีส

Petit Palais อาคารที่มีลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแบบ Beaux-Arts นี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1900 เพื่อใช้จัดงาน Universal Exhibition และใช้เป็นพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1902 จนถึงปัจจุบัน ภายในจัดแสดงงานประติมากรรมและศิลปะตกแต่งต่างๆ ที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยปีที่เปิดให้คนทั่วไปชมฟรี

Le Petit Palais
Avenue Winston Churchill 75008 Paris
Metro : Champs-Elysées Clemenceau, Concorde
Open Tuesday-Sunday, from 10am to 6pm
…………………..

 

[EN]


Anyday but “Monday”

 

Have you ever wondered why most museums are closed on Monday?

As the world’s oldest culture, Europe has pioneered the norm of museum operations, which include the working days that generally skip “Mondays”. Interestingly, museums across the globe have adopted this practice even centuries later.

Mondays have been found to have marked the lowest attendance rate for museums despite of eras, as people have been opting for weekend visits. Saturday and Sunday have hence been the busiest days for most museums. As simple as that, “Monday” has been the most suitable day for museums to take a break. In reality, certain departments of museums that do not work during weekends may normally operate on Mondays, including administration, as well as the moving of displays or deep cleaning of facility. For this reason, if we only have a couple days in a city, whereby museums are our pinned places, just don’t wait until Monday.
.

Text by Fused
Picture credit: Linstantparisien
 

บทความนี้มาจากเพจ Fused เรื่องชวนคิดจากสังคมอังกฤษและยุโรป

แบ่งปัน :
ข่าวอื่นๆ