สทภ.1 ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2562
สทภ.1 ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2562
 25 Sep 2019   383

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ และนายวีระ พรหมศร นายช่างโยธาอาวุโส ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการซ่อมปรับปรุงระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ 3 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าว สทภ.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 62 ปัจจุบันผลการดำเนินงานประมาณ 95% ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จราษฎรจะได้รับผลประโยชน์ 110 ครัวเรือน และสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรจำนวน 350 ไร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรในพื้นที่โครงการ จะมีน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี

แบ่งปัน :
ข่าวอื่นๆ