สทภ.7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบ้านพักอาศัย เส้นทางคมนาคม และพื้นที่การเกษตร ณ บ้านดีบอน หมู่ที่2 , 4 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สทภ.7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบ้านพักอาศัย เส้นทางคมนาคม และพื้นที่การเกษตร ณ บ้านดีบอน หมู่ที่2 , 4 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 25 Sep 2019   384

23 กันยายน 2562  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ณ บ้านดีบอน หมู่ที่2 , 4 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบ้านพักอาศัย เส้นทางคมนาคม และพื้นที่การเกษตร ประชากรประมาณ 500 หลังคาเรือน พื้นที่เกษตรประมาณ 100 ไร่

แบ่งปัน :
ข่าวอื่นๆ