สทภ.๑ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน ส่งมอบโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่ม ชนิดทรายกรองช้าขนาด ๑๐๐ลิตร/ชั่วโมง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สทภ.๑ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน ส่งมอบโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่ม ชนิดทรายกรองช้าขนาด ๑๐๐ลิตร/ชั่วโมง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 25 Sep 2019   711

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน โดยนายปิยะ นวพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.สปล.สาละวิน ส่งมอบโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่ม ชนิดทรายกรองช้าขนาด ๑๐๐ ลิตร/ชั่วโมง ให้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้นักเรียน ครู อาจารย์ แลบุคลากรของโรงเรียนใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค พร้อมกันนี้ได้มอบน้ำยาทดสอบคุณภาพของน้ำ และวีดีทัศน์วีธีการดูแล และบำรุงรักษาเบื้องต้น เพื่อให้ระบบผลิตน้ำดื่มมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวต่อไป

แบ่งปัน :
ข่าวอื่นๆ