สทภ.8 เข้าร่วมการประชุมการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ พร้อมติดตามสถานการณ์หมอกควัน และแนวทางแก้ไขปัญหา ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สทภ.8 เข้าร่วมการประชุมการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ พร้อมติดตามสถานการณ์หมอกควัน และแนวทางแก้ไขปัญหา ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
 25 Sep 2019   756

วันที่ 23 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สงขลา โดยนางสาวศุภานน ไกรวงศ์ นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ พร้อมติดตามสถานการณ์หมอกควัน และแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมดังกล่าวมีข้อสรุปให้แต่ละจังหวัดดำเนินการช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเร่งด่วนและเฝ้าระวังสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต และเตรียมการทั้งก่อน-ระว่าง-หลัง การเกิดเหตุการณ์ โดยให้มีการบูรณาการในการปฏิบัติ แยกพื้นที่เสี่ยงภัย (Sub-Area) มอบหมายเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วที่สุด ส่วนสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดสงขลา ขณะนี้อยู่ในระดับปานกลางแต่สามารถเพิ่มขึ้นและลดลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิอากาศ จะผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้ก็ต่อเมื่อทิศทางลมเปลี่ยนไปเป็นแนวมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นช่วง สัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือนตุลาคม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจและรายงานสถานการณ์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

แบ่งปัน :
ข่าวอื่นๆ