สทภ.1 ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานโครงการวิจัยการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรในครัวเรือนตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง
สทภ.1 ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานโครงการวิจัยการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรในครัวเรือนตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง
 25 Sep 2019   785

มื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ข้อมูลแก่อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการวิจัยการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรในครัวเรือน ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ณ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

แบ่งปัน :