สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย จ.เชียงใหม่
สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย จ.เชียงใหม่
 25 Sep 2019   359

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ โดยทางส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ นั้น เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เป็นประจำ ทุกๆ 3 เดือน ตามโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย" ทั้งนี้เพื่อได้ช่วยเหลือผู้ป่วยสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน ทำให้มีโลหิตเพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ

แบ่งปัน :
ข่าวอื่นๆ